Nama Pengguna Kata Laluan Ingat Katalaluan

 

Senarai Projek Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH)
Bil. Projek Pemasangan Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH) Di Lokasi Tarikh Siap Kos (RM) Status Terkini Kesan Kesedaran & Manfaat Pelan Perancangan SPAH
1
Ibu Pejabat JPS Malaysia, Jalan Sultan Salahuddin Kuala Lumpur
2004
216,000.00
Berfungsi
 1. Meningkatkan kesedaran kepentingan penjimatan air terawat.

 2. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan penggunaan SPAH dikalangan masyarakat.

 3. Mengurangkan kuantiti/jumlah penggunaan air terawat.
 4. Mengatasi masalah beklaan air di kawasan pendalaman untuk kegunaan tandas & cucian.

 5. Pengurangan bil air bulanan bagi bangunan pejabat.

 6. Mengurangkan pergantungan kepada sungai dan air tanah untuk sumber bekalan air.

 7. Mengurangkan keperluan penyediaan infrastruktur bekalan air dan kos rawatan air yang perlu ditanggung oleh kerajaan.
 1. Meningkatkan penggunaan SPAH di bangunan kerajaan terutama di pejabat-pejabat JPS.

 2. Menambahbaik SPAH di semua bangunan yang terlibat bagi mengoptimakan penggunaan air hujan serta meminimakan penggunaan air terawat.

 3. Mengkaji keberkesanan kaedah rekabentuk SPAH dalam MSMA Edisi Kedua bagi memperbaiki (fine tuning) lagi kaedah tersebut.

 4. Mempromosikan Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH) di Bangunan Kerajaan.

 5. Mendidik staf/orang awam tentang SPAH agar sistem tersebut lebih mudah diterima dan dilaksanakan.

 6. Menyediakan garis panduan yang komprehensif berkaitan perancangan dan rekabentuk SPAH.

 7. Melaksanakan pilot projek SPAH berasaskan konsep dan kaedah rekabentuk dalam Manual Saliran Mesra Alam Edisi Kedua.

 8. Mengkaji kaedah-kaedah baru berkaitan penambahbaikan struktur SPAH sediada.
2
Bangunan Sekolah Menengah, USJ4 Subang Jaya, Selangor
2004
60,000.00
Berfungsi
3
Bangunan Sekolah Menengah Semenyeh, Selangor
2005
65,000.00
Berfungsi
4
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Johor
2005
350,000.00
Berfungsi
5
Pejabat JPS Daerah Dungun Dungun, Terengganu
2006
70,000.00
Berfungsi
6
Pejabat JPS Daerah Pasir Putih Pasir Putih, Kelantan
2006
50,000.00
Berfungsi
7
Pejabat JPS Daerah Bera Bera, Pahang
2006
32,000.00
Berfungsi
8
Pejabat JPS Daerah Raub Raub, Pahang
2007
150,000.00
Berfungsi
9
Pejabat MARDI Cameron Highland, Pahang
2007
150,000.00
Berfungsi
10
Masjid Negeri Pulau Pinang
2007
200,000.00
Berfungsi
11
Pusat Veterinar, Chermin Kiri Dungun, Terengganu
2007
75,000.00
Berfungsi
12
Buffalo Park Langkawi, Kedah
2007
50,000.00
Berfungsi
13
JPS Mekanikal Kuantan Kuantan, Pahang
2007
60,000.00
Berfungsi
14
NAWMI Kota Bharu, Kelantan
2007
150,000.00
Berfungsi
15
Pejabat JPS Bera Bera, Pahang
2007
50,000.00
Berfungsi
16
Pejabat JPS Bahagian Miri Miri, Sarawak
2008
170,000.00
Berfungsi
17
Pejabat JPS Daerah Seberang Prai Seberang Perai, Pulau Pinang
2008
180,000.00
Berfungsi  
18
Zoo Negara, Ulu Kelang, Selangor Ulu Kelang, Selangor
2009
324,750.00
Berfungsi  
19
Bangunan Mara, Kampung Nelayan Pulau Perhentian Kecil Besut, Terengganu
2009
87,500.00
Berfungsi    
20
Sekolah, Kampung Nelayan Pulau Perhentian Kecil Besut, Terengganu
2009
175,000.00
Berfungsi    
21
Balai Polis, Kampung Nelayan Pulau Perhentian Kecil Besut, Terengganu
2009
87,500.00
Berfungsi    
22
Kondo N-Park, Batu Uban Daerah Timur Laut, Pulau Pinang
2009
240,000.00
Berfungsi    
23
Rumah Panjang Mandau Betong, Sarawak
2009
200,000.00
Berfungsi    
24
Kompleks JPS Jalan Rancha-Rancha WP Labuan
2010
19,600.00
Berfungsi    
25
Stesen Penyetigasukuan JUPEM, Bukit Timbalai WP Labuan
2010
17,000.00
Berfungsi    
26
Surau Kg. Bebuloh Laut WP Labuan
2010
13,900.00
Berfungsi    

Sumber Maklumat: Bahagian Saliran Mesra Alam, JPS Malaysia
Tarikh Kemaskini : 25 Mac 2013