Nama Pengguna Kata Laluan Ingat Katalaluan
Chart.

Maklumat Keluasan Negeri dan Bilangan Daerah

Negeri Keluasan (kmē) * Perimeter (km)* Bilangan Daerah
Johor 18,986.88 772.00 8
Kedah 9,425.00 559.09 12
Kelantan 15,104.62 896.50 10
Melaka 1,652.00 224.00 3
Negeri Sembilan 6,657.09 375.09 7
Pahang 35,965.00 1140.00 11
Perak 21,005.00 NA 10
Perlis 795.00 169.00 0
Pulau Pinang 1,031.04 262.32 5
Sabah 73,620.10 2330.01 24
Sarawak 124,449.51 2991.00 31
Selangor 7,930.20 564.70 9
Terengganu 12,955.14 646.00 7
WP Kuala Lumpur 242.70 103.93 0
WP Labuan 91.64 NA 0
WP Putrajaya 49.30 43.10 1
JUMLAH 329,960.22 11,077 138
*Jumlah sebenar perlu dirujuk kepada setiap kerajaan negeri yang berkenaan.

NA - Dalam proses kemaskini

Nota: Maklumat Keluasan & Perimeter - Negeri dan Daerah di Malaysia,Terbitan 2005,oleh JUPEM.

Sumber Data: JUPEM / BTUP, 2009

Tarikh Kemaskini : 20 Mac 2013